CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU

Setkání knihovníků venkovských knihoven


Co venkovské knihovny umějí a mohou je tradiční vzdělávací seminář, je úzce spjatý se soutěží Knihovna roku, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Primárně je určen menším knihovnám v obcích do 7 500 obyvatel. Cílem je vzájemné sdílení příkladů dobré praxe, načerpání nových informací z oboru knihovnictví, dozvědět se, jak vylepšit stávají služby. Jak vytvořit z knihovny centrum kultury a občanského vzdělávání.

Sekce veřejných knihoven SKIP vznikla v roce 1994. Jejím úkolem je aktivní podíl na řešení aktuálních problémů profese, prosazování významné role veřejných knihoven v občanské společnosti i spolupráce při rozvíjení práce malých knihoven.

Seminář Co venkovské knihovny umějí a mohou byl finančně podpořen
z dotačního programu Ministerstva kultury Knihovna 21. století.

Konání akce podpořil také SKIP.

HISTORIE

Na počátku byla soutěž Knihovna roku. Všichni knihovníci z knihoven nominovaných do celostátního kola soutěže se potkávali na slavnostním vyhlášení v Zrcadlové kapli v Klementinu v Praze. Ucelený program ceremoniálu však neumožňoval vzájemné poznání a výměnu zkušeností.
k vzájemnému setkávání a možnosti hledání společného řešení vzniklých problémů, týkajících se "venkovských knihoven".

Každoroční setkání knihovníků v Seči, či občasná Knihovnická dílna v Praze se zabývají především problematikou profesionálních knihoven. Ukázalo se, že také menší knihovny hledají příležitost

Myšlenka pořádat celostátní setkání venkovských knihoven se zrodila v hlavě Mileny Kodýmové. Bylo to v roce 2004, kdy jako jedna z komisařů soutěže Knihovna roku nastupovala do auta po návštěvě knihovny v Sedlnicích. Prostorný sál ji inspiroval a jak sama říká - "byla by ho škoda nevyužít pro setkání venkovských knihoven." Nápad se ujal a už v roce 2005 se právě v Sedlnicích (MS kraj) konalo první setkání vesnických knihoven. Akce byla vřele knihovníky přijata a bylo rozhodnuto vytvořit tradici každoročního setkávání. V roce 2006 převzala organizaci setkávání Daniela Wimmerová. Štafetu nesla se ctí až do roku 2020.

Na organizaci setkání spolupracuje vždy vítězná knihovna (z kategorie základní knihovna) v soutěži Knihovna roku (toto právo získává spolu s oceněním) a Sekce veřejných knihoven SKIP. Vše za vydatné finanční podpory MK ČR. Je to příležitost nejen k bližšímu poznání činnosti oceněné knihovny, ale je zároveň zdrojem inspirace pro účastníky. Jakýmsi "bonusem" je i poznávání krás naší vlasti a navázání celoživotních přátelství.
V průběhu času se pořádání těchto setkání stalo i prestižní záležitostí zřizovatelů hostitelské knihovny.

Odborného programu se účastní v hojném počtu i ostatní knihovny v daném regionu.

OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDCHOZÍMI ROČNÍKY

2019 - Křtiny - Knihovny komunitní
2018 - Rapotín - V hlavní roli kniha
2017 - Hroznětín - Život v pohraničí - hledání kořenů
2016 - Horní Lideč - Knihovna a její lidé
2015 - Milín - Co společně zažijeme v podzemí a na kopcích?
2014 - Ratíškovice - Obecní knihovna a zachování kulturních tradic
2013 - Vavřinec - Veselice - Práce s regionální literaturou
2012 - Petrůvky - Židovská kultura - nedílná součást naší historie
2011 - Protivanov - Knihovna a informační centrum obce
2010 - Pavlovice u Přerova - Knihovna - nedílná součást obce
2009 - Bory - Komunitní role knihovny v malé obci
2008 - Býšť - Knihovny pro rodinu
2007 - Havlíčková Borová
2006 - Kostomlaty pod Milešovkou
2005 - Sedlnice

© 2021 SKIP, Praha
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky